Kako da napišem dobar CV i motivaciono pismo

Kako da napišem dobar CV i motivaciono pismo