Kako da se prijavim za posao preko omladinske zadruge?

Za omladince – Kako da se prijavim za posao preko omladinske zadruge?